Vem är jag?

Lisbeth Carlborg är född 1954 och bor i Stockholm men verkar i hela landet. Min erfarenhet som föreläsare och handledare hämtar jag dels ur mitt mångåriga arbetsliv , tjugofem år, som präst i Svenska kyrkan. Men även den erfarenhet som jag fått av att under många år som föreläsare, på heltid sen 2002.Mötet med människor är det jag funnit mest intressant i mitt liv. Samtalen om hur man leder sig själv, i glädje och sorg, är grunden för mina föreläsningar.

Olika människor

Olika arbeten ger naturligtvis olika erfarenhet. Mitt arbete har aldrig varit likadant. Varje dag har jag mött olika människor som löst samma händelser på olika sätt. Det som är så enkelt för somliga ter sig oöverstigligt för andra. Vi människor har så olika känslor inför samma saker och vi tar inte problem på samma sätt. En del människor jag mött har varit relativt förskonade från sorg och smärta, livet har i alla fall utifrån varit bra på många sätt, men just de har ändå inte kunnat ta in den stora stora känsla som heter tacksamhet utan ägnar en stor del av livet åt att minnas tillkortakommanden och att odla sin bitterhet. Andra jag mött har varit precis tvärtom. De har varit med om så svåra händelser att jag ofta inte förstått att de fortfarande faktiskt står upp och lever. Men av bitterhet finns inte ett spår, de lyser av värme och visdom. De talar ofta mycket om sin tacksamhet att ha fått vara med om det stora äventyr vi kallar livet! Hur kan det komma sig? Hur väljer vi?

Handling

Som ung präst undrade jag ofta varför vissa människor var så "lättälskade". Jag kände med en gång hur spännande det var att möta dem. Med andra fick jag en annan känsla, som om det fanns ett "hinder" mellan oss. För att kunna läsa hur jag själv ville uppfattas började jag fråga dem jag mötte, både de lättälskade och de jag inte alltid förstod så lätt varför de sas var som de var. Svaren gjorde mig mer och mer insiktsfull. Någonstans djupt i mitt inre ansvarar jag själv för mina känslor, där inne väljer jag mitt liv. De människor jag med en gång tyckte om hade ett förhållningssätt till livet. De hände tråkiga och svåra saker men de kom igen, gång på gång! Det ledde till att jag funderade mycket på vad som grundlägger en sådan attityd. Idag tror jag att jag vet mycket mer. Vad jag kom fram till är det jag föreläser om.